Tel: 943 215 331
Fax: 943 210 845
mail: girder@girder.es
linkedIn twitter linkedIn

Kalitate, Ingurumen eta Bide-segurtasuneko Politika

Girder Ingenieros, s.l.p. enpresan ziur gaude kalitatea hobetzea, ingurumenaren gaineko eragina babestea eta murriztea, bai eta bide-segurtasuna ere, enpresa-interes handieneko erabakia dela; horregatik, Kalitatea, Ingurumena eta Bide Segurtasuna Kudeatzeko Sistema Integratu bat dugu, konpainiaren Zuzendaritzak bezeroa gogobetetzeko, etengabeko hobekuntzarako eta garapen jasangarrirako irizpideekin duen konpromisoaren emaitza, ISO 9.001, ISO 14.001 eta 39.001 arauen arabera.

Girder Ingenieros, s.l.p. osatzen dugun profesionalok, kalitate egokia duen produktu bat lortzeak duen garrantziaz jabetuta, gure gain hartzen dugu kalitatea ziurtatzeko plan bat ezartzeko eta mantentzeko ardura, funtsezko elementutzat hartuta bezeroen eta interes-taldeen gogobetetasunean, Girder Ingenieros, s.l.p. enpresaren jardueretan lehentasuna duten alderdietan eta hobekuntza teknologikoarekiko etengabeko kezkan.

Enpresaren Zuzendaritzak, kalitatearekin, ingurumenarekin, bide-segurtasunarekin eta langileen segurtasun eta osasunarekin konprometituta, instalazioak babesteko konpromisoa hartu du, honako hauetarako:

  • Indarrean dagoen araudia eta enpresak berak eskuratutako araudia betetzea eta betearaztea, bereziki segurtasun eta osasun pertsonalari buruzko araudia (lan-istripuen prebentzioa, lanbide-gaixotasunak eta lan-baldintzen hobekuntza), bide-segurtasuna, ingurumenaren segurtasuna, kalitatea, babes soziala eta erantzukizun sozial korporatiboa.
  • Egungo eta etorkizuneko lege- eta erregelamendu-baldintza garrantzitsuak zorrotz betetzea, bai orokorrak, bai bide-segurtasunarekin lotutakoak.
  • Langileen gaitasuna eta inplikazioa mantentzea eta hobetzea, haien parte-hartze aktiboa sustatuz, haien motibazioa, prestakuntza eta garapen profesionala sustatuz, ingurumenari buruzko kontzientziazioa sustatuz, batez ere bide-segurtasunean, jardunbide orokor egokiekin eta larrialdien aurrean.
  • Prozesuak etengabe optimizatzea, etengabeko hobekuntzarekiko konpromisoari eusteko.
  • Jarduerek bide-segurtasunean duten eragina prebenitu eta minimizatzea, eta jarduera etengabe hobetzea, zero ikuspegiarekin.
  • Bide-segurtasuneko helburuak eta jomugak ezartzea, bai eta jardunbide egokiak gauzatzea ere trafiko-istripuen ondoriozko heriotza eta lesio larrien intzidentzia eta arriskua murrizteko eta, azken batean, ezabatzeko.
  • Kalitatearen, ingurumenaren, segurtasunaren eta osasunaren, bide-segurtasunaren, babesaren eta gizarte-erantzukizun korporatiboaren kudeaketarekin duen konpromisoa ezagutaraztea bezeroei, erakunde eta organismo ofizialei eta jarduerak eragindako enpresako langileei (ZERO alkohol- eta droga-politika). 
girder@girder.es 
  -   Tel: 943 215 331 
  -   Fax: 943 210 845 
  -  
© girder 2023 
  -   Lege Oharra 
  -   Web Diseinua

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Más información